Obrazek ładowania

Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski, czyli obowiązek kontroli obiektów oraz wszelkich procesów i czynników budowlanych, jaki może zostać ustanowiony przez samego inwestora lub nałożony na inwestora przez właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę. Nadzór inwestorski jest stosowany szczególnie w sytuacjach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko naturalne. Jednak nie tylko w takich przypadkach używa się tej kontroli. Wiele rzeczy w tej kwestii zależy od Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, który w stosowaniu nadzoru inwestorskiego ma największe znaczenie, gdyż to właśnie on określa, które obiekty wymagają właśnie takiego rodzaju nadzoru i kontroli. Nadzór inwestorski musi przede wszystkim zadbać o to, by proces budowy odbywał się zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem. Do jego podstawowych obowiązków należy m.in.: reprezentowanie inwestora na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem, pozwoleniem na budowę, określonymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

Firma Werel Nieruchomości oferuje usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego. Jesteśmy w stanie przeprowadzić Państwa przez cały proces inwestycyjny począwszy od przygotowania koncepcji po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.  Jesteśmy przygotowani  do  reprezentowania  inwestora na wszystkich etapach procesu budowlanego. Zakres nadzorowanych prze nas prac obejmuje całe spektrum  prac  od skomplikowanych obiektów inżynieryjnych , całych zakładów  produkcyjnych  po małe domki jednorodzinne.