Obrazek ładowania

Zarządzanie

Oferujemy szeroki wachlarz usług zarządzania nieruchomościami zarówno w zakresie obsługi nieruchomości mieszkalnych, jak i komercyjnych. Jesteśmy gotowi do służenia profesjonalną i fachową pomocą obejmującą wszystkie czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości oraz gwarantujemy jej rozwój zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Nasze usługi dopasowujemy do indywidualnych potrzeb klienta- oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie zarządzania, administrowania i obsługi technicznej.


Zarządzanie nieruchomością polega na bieżącym wykonywaniu czynności gospodarowania nieruchomościami w taki sposób, który zapewnia realizację celów oznaczonych przez Właścicieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapewniający nie tylko bieżące utrzymanie, ale także dalszy rozwój nieruchomości.

Zakres wykonywanych prac w ramach zarządzania nieruchomością:

1. Czynności zwykłego zarządu tj. kierowanie sprawami wspólnoty, przygotowywanie umów i uchwał na żądanie Zarządu, dokonywanie rozliczeń, prowadzenie ewidencji kosztów, zaliczek i innych opłat określonych postanowieniami ustawy o własności lokali,

2. Obsługę administracyjną zasobów lokalowych oraz własności lokali,

3. Utrzymanie porządku i czystości w budynku, na drogach, chodnikach, terenach innych wchodzących w skład nieruchomości lub ustawowo objętych koniecznością sprzątania,

4. Techniczną obsługę nieruchomości, prowadzenie przeglądów stanów technicznych budynku, instalacji i urządzeń technicznych na zasadach uregulowanych przepisami,

5. Prace konserwacyjne obejmujące instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną, odgromową, gazową, roboty ogólnobudowlane, tereny zielone,

6. Całodobowe pogotowie techniczne,

7. Ubezpieczenie budynku.