Obrazek ładowania

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Nieruchomości nieposiadające uregulowanego stanu prawnego nie istnieją dla obrotu – nie można ich sprzedać czy podarować. Nie mogą one również stanowić zabezpieczenia dla kredytów.

Sprawy regulacji stanu prawnego nieruchomości to zadania trudne i czasochłonne. Dotyczą przypadków spowodowanych zmianami ustrojowymi, niedostateczną dbałością o stan udokumentowania praw własności, a także ciągłymi migracjami archiwów prowadzonych przez instytucje do tego celu umocowane, również przez brak wiedzy lub zainteresowania samych właścicieli.

Przyjmujemy zlecenia regulacji stanów prawnych nieruchomości. Zakres wykonanych czynności ma charakter indywidualny i zależy od specyfiki danego zlecenia. Pomagamy przy przeprowadzeniu postępowań spadkowych i działów spadku. Zajmujemy się ujawnieniem właścicieli w księdze wieczystej a potem przywróceniem im posiadania nieruchomości. Na zlecenie Klienta załatwiamy przenoszenie wpisów z dawnych ksiąg wieczystych, w tym przenoszenie wpisów hipotek. W razie potrzeby pomagamy przy zniesieniu współwłasności nieruchomości oraz przyjmujemy zlecenie jej sprzedaży.